Sanrio smile eyes ornament /plush dolls stuffed toy plushie

Ornament around 11cm

plush toy around 18cm

Sanrio smile eyes ornament /plush dolls stuffed toy plushie