Sakura 2022 Sanrio plushies

Around 20x11x12cm

 

Sakura 2022 Sanrio plushies